Helhetslösning

- Vi tar ansvar för hela värdekedjan från konsulthandling till projektering, programmering, driftsättning, dokumentation, utbildning samt drift & service. Med vår helhetslösning garanteras Du som kund fullständig insyn i processen och en kostnadseffektiv lösning.

- Vi integrerar även andra delar inom fastighetsautomation.

- Vi levererar lösningar som optimerar fastigheters HVAC-system och reducerar miljöbelastningen  

Trend
SP
SBC
Schneider

Projektering
Programmering

Installation
Driftsättning

Dokumentation
Utbildning

Drift
Service